Odaberite jezik
HR
 • HR
 • EN
Opće odredbe i uvjeti mojtajnisastanak.com

Sljedeće odredbe i uvjeti reguliraju odnos između Media Buy Services Ltd., Arh. Georgi Nenov 25 str. office 1; 1324, Sofia (u daljnjem tekstu "Media Buy Services Ltd.") ) i korisnika i potrošača njihovih Usluga (u daljnjem tekstu "Korisnik"). Oni definiraju uvjete pod kojima mojtajnisastanak.com (u daljnjem tekstu "Platforma") nudi korištenje Usluga. Ovi Uvjeti korištenja predstavljaju pravno obvezujući sporazum između vas i Media Buy Services Ltd., u vezi s vašim korištenjem Platforme i stranice. Ako bilo koji od gore spomenutih dokumenata sadrži bili što s čime se niste voljni složiti, tada ne biste trebali koristiti Platformu niti web stranicu.

Definicije

U ovim Uvjetima korištenja, navedeni termini pisani velikim slovom imaju sljedeće značenje:

Račun: osobno okruženje Korisnika unutar Platforme, gdje Korisnik može ostaviti osobne podatke i sklonosti, a pristup mu se odobrava putem njegovih Detalja prijave, te čiji je Profil vidljiv ostalim korisnicima Platforme;

Poruka: digitalna, sigurna komunikacija koja se odvija između Korisnika i ostalih korisnika Platforme ako on ima puni pristup Platformi, a komunikacija je Korisniku vidljiva na njegovom Računu;

Sadržaj: sav materijal objavljen i poslan na Platformi od strane Korisnika, ali ne i ograničen samo na Profil, Poruke i ostali materijal;

Usluga: Usluga zabave pružena Korisniku od strane Media Buy Services Ltd.

Detalji prijave: kombinacija korisničkog imena i lozinke, određena od strane Korisnika, koja Korisniku omogućava pristup Računu i korištenje Platforme;

Prava na intelektualno vlasništvo: sva prava na intelektualno vlasništvo, kao što su autorska prava, pravo na zaštitni znak, pravo na patent, pravo na dizajn, pravo na trgovačko ime, pravo na bazu podataka i srodna prava, kao i imena domene i znanja te srodna prava;

Korisnik: osoba koja je kreirala Račun, koja je prihvatila Uvjete korištenja i koja stoga može koristiti Platformu;

Uvjeti korištenja: ovi uvjeti korištenja mojtajnisastanak.com koji tvore obvezujući sporazum između Korisnika i Media Buy Services Ltd.;

Stranka/Stranke: Media Buy Services Ltd. i Korisnik

Platforma: softverska aplikacija razvijena od strane Media Buy Services Ltd., kojoj se može pristupiti putem Web stranice i koju Korisnik može koristiti nakon što kreira račun;

Izjava o privatnosti: izjava o privatnosti Media Buy Services Ltd., koju se može konzultirati na ovoj stranici;

Web stranica: web stranica Media Buy Services Ltd., kao i sve temeljne stranice putem čije domene Korisnik može ostvariti pristup Platformi;

Prihvaćanje Ugovora u vezi s Općim odredbama i uvjetima

Kreiranjem računa na Platformi ili korištenjem aplikacije Platforme, bilo preko mobitela, mobilne aplikacije ili računala (ili zajednički, "Usluge"), korisnik pristaje na sljedeće Odredbe korištenja.

Media Buy Services Ltd. može povremeno raditi izmjene ovog Sporazuma i Usluge. To možemo činiti iz više razloga, kao što su, npr. iskazivanje promjena u zakonima i odredbama, nove funkcije ili promjene u poslovnoj politici. Najnovija verzija je uvijek važeća verzija. Ako promjene uključuju značajne promjene koje utječu na vaša prava ili obaveze, o tome ćemo vas obavijestiti porukama, npr. putem Usluge ili e-mailom. Ako nastavite koristiti Uslugu nakon što promjene stupe na snagu, time pristajete na revidirani Sporazum.

Ako su neke odredbe Uvjeta korištenja nevažeće ili su proglašene nevažećim, ostale odredbe Uvjeta korištenja će ostati na snazi. Media Buy Services Ltd. će zamijeniti nevažeće odredbe novim odredbama, čim pažljivije promatrajući cilj i značenje nevažećih odredbi.

Pristup

Nakon što se Korisnik registrira, odobrava mu se pristup bazi podataka i Uslugama Media Buy Services Ltd.. Tijekom registracije se koristi lozinka i korisničko ime koje određuje Korisnik. Od korisnika se traži unos e-mail adrese ili broja telefona te da u potpunosti ispuni obrazac za registraciju.

Kao alternativa, Korisniku se nudi funkcija povezivanja od pružatelja usluge treće strane (npr. Facebook Connect). Prilikom registracije putem funkcije povezivanja pružatelja usluge treće strane, profili dotičnog Korisnika se prebacuju u bazu podataka Media Buy Services Ltd. Prilikom registracije putem funkcije povezivanja pružatelja usluge treće strane, Korisnik mora prihvatiti odgovarajuće odredbe i uvjete pružatelja usluge treće strane.

Opseg Usluga

Media Buy Services Ltd. omogućava Korisnicima pristup sustavu središnje baze podataka putem svoje mobilne aplikacije. Taj sustav baze podataka sadrži profile i podatke drugih Korisnika. Nakon registracije i kreiranja vlastitog profila, Korisnicima se pruža opcija pretraživanja drugih profila u bazi podataka. Korisnici mogu gledati profile drugih Korisnika i kontaktirati ih. Također, Media Buy Services Ltd. nudi pristup podacima odabranih Korisnika kao dio svog pristupa sustavu baze podataka. Sadržaj, vrsta i trajanje podataka koje je pojedini Korisnik pružio na uvid i predao, isključiva su odgovornost Korisnika.

Media Buy Services Ltd. nudi i besplatne i plaćene usluge. Uz besplatnu registraciju, Korisnik može kreirati profil, gledati profile drugih Korisnika i čitati poruke koje primi od njih. Također, korisnik može besplatno označiti profile drugih Korisnika. Ako dva Korisnika uzajamno označe profile, to se prikazuje i jednom i drugom Korisniku. To je takozvano podudaranje.

Dodatno gore navedenim besplatnim Uslugama, Korisniku se nudi kontaktiranje drugih Korisnika i razmjena poruka za određenu cijenu. Prije nego što se takve Usluge omoguće, Korisnika se informira o troškovima, sadržaju i opsegu Usluga, kao i o cijeni i uvjetima plaćanja.

Cilj Usluge nije uspostaviti stvarni kontakt između Korisnika i drugih Korisnika Platforme. Stoga Media Buy Services Ltd. ni na koji način ne može jamčiti da će do takvog kontakta doći putem Platforme. Kako bi olakšala interakciju između Korisnika, Media Buy Services Ltd. koristi plaćene moderatore. Ovo nije usluga spajanja. Usluga služi isključivo u svrhu zabave.

Korištenje Usluge je dopušteno isključivo korisnicima starijim od 18 godina. Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja i korištenjem Usluge, potvrđujete da imate najmanje 18 godina. Ako Korisnik još nije dosegao potrebnu dob, ako se ne može složiti sa sadržajem Platforme i/ili ima prebivalište izvan geografskog područja na koje se Usluga fokusira, Korisnik mora odmah prestati s korištenjem Usluge i zatvoriti svoj Račun. Ako Korisnik prekrši ovaj članak, Media Buy Services Ltd. ima pravo na trenutačno uklanjanje Korisničkog računa bez povrata sredstava Korisniku.

Media Buy Services Ltd. se izričito pridržava prava na kreiranje profila na Platformi i slanje poruka Korisniku uime tih računa. Prihvaćanjem tih Uvjeta korištenja, Korisnik shvaća i prihvaća da su samim time neki od profila na Platformi fiktivni i da su stvoreni samo da se s njima mogu izmjenjivati poruke; s takvim Računima stvarni sastanci nisu mogući.

Media Buy Services Ltd. se trudi pružati Uslugu na oprezan i profesionalan način. Usluga se u svako doba pruža na temelju obveze da se koriste maksimalni napori. Time Korisnik prihvaća da samo Platforma sadrži onakve funkcionalnosti i ostale značajke kakve on nalazi na Platformi u vrijeme njena korištenja (na temelju "onakvo kakvo je"). Stoga Media Buy Services Ltd. izričito isključuje jamstva, obećanja i odštete bilo kakve vrste u vezi s Platformom i Web stranicom.

Kako bi mogao koristiti Platformu, Korisnik mora imati potrebnu hardversku i softversku opremu i parametre potrebne za ispravno korištenje stranice, kao što je, npr., pristup internetu. Korisnicima se također savjetuje da omoguće funkcije JavaScripta, kolačića i skočnih prozora. Iako radimo na tome da Platforma bude dostupna putem raznih uređaja, ne možemo jamčiti da će raditi na svim uređajima i vaša je odgovornost da se pobrinete da udovoljite svim potrebnim sistemskim zahtjevima. Vaše korištenje Platforme i uživanje u njenim funkcijama i Sadržaju koji je putem nje dostupan može varirati u funkcionalnosti, dostupnosti i kvaliteti, ovisno o vrsti uređaja koji koristite.

Korisnik je sve vrijeme osobno odgovoran za držanje svojih Detalja prijave u tajnosti i Korisnik je odgovoran za sve učinjeno putem svojih Detalja prijave. Čim Korisnik zna ili ima razloga vjerovati da neovlaštene osobe imaju pristup njegovim Detaljima prijave, shodno tome mora obavijestiti Media Buy Services Ltd. kontaktiranjem podrške, ne dovodeći u pitanje svoju obvezu da odmah poduzme učinkovite mjere, kao što je promjena Detalja prijave.

Korisniku je izričito zabranjeno kreirati Račun uime druge osobe ili fiktivni račun. Media Buy Services Ltd. ima pravo odmah ukloniti takve račune.

Korisniku je zabranjeno objavljivati detalje za kontakt, kao što su brojevi telefona, adrese, prezimena, URL-i, e-mail adrese ili ostali osobni podaci. Media Buy Services Ltd. zadržava pravo na odbijanje, izmjenu ili uništavanje bilo kojeg profila.

Autorizacija

Maloljetnici i osobe koje djeluju uime treće strane isključeni su iz korištenja Usluga Media Buy Services Ltd.. Ako Media Buy Services Ltd. ima razloga sumnjati da neka osoba nema pravo sudjelovati, Media Buy Services Ltd. ima pravo provjeriti osobne podatke te osobe potvrdom njihova identiteta iz službenih dokumenata. Osobe koje nemaju pravo sudjelovanja su isključene iz korištenja Usluga i baze podataka Media Buy Services Ltd..

Kreiranjem Računa i korištenjem Usluge, Korisnik izjavljuje i jamči da:

 • sklapa obvezujući ugovor s Media Buy Services Ltd.;
 • će udovoljiti ovom Sporazumu i svim primjenjivim lokalnim, državnim, nacionalnim i međunarodnim zakonima, pravilima i odredbama; i
 • da nikad nije počinio ozbiljan zločin ili kazneno djelo (ili sličan prekršaj), seksualni prijestup ili nasilan prekršaj, i da niti u jednom državnom, saveznom ili lokalnom registru nije registriran kao seksualni prijestupnik.
 • da je stariji od 18 godina.

Korištenje Usluge je dopušteno isključivo Korisnicima starijim od 18 godina. Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja i korištenjem Usluge, potvrđujete da ste stariji od 18 godina. Ako Korisnik još nije dostigao potrebnu dob, ako se ne može složiti sa sadržajem Platforme i/ili ima prebivalište izvan geografskog područja na koje se Usluga fokusira, Korisnik mora odmah prestati s korištenjem Usluge i zatvoriti svoj Račun. Ako Korisnik prekrši ovaj članak, Media Buy Services Ltd. ima pravo na trenutačno uklanjanje Korisničkog računa bez povrata sredstava Korisniku.

Korisniku je izričito zabranjeno kreirati račun uime druge osobe ili fiktivni račun. Media Buy Services Ltd. ima pravo odmah ukloniti takve Račune.

Završetak Besplatnog članstva
 • Korisnik ima pravo bilo kad zatražiti uklanjanje svog profila bez navođenja razloga za to, kontaktirajući korisničku podršku.
 • Dodatno, Media Buy Services Ltd. zadržava pravo bilo kad odbiti registraciju Korisnika bez navođenja razloga za to.
 • Ako Korisnik prekrši ove Opće odredbe i uvjete, Media Buy Services Ltd. smije bilo kad okončati njegovo članstvo bez najave.
 • Prilikom prekida članstva, prestaju sve obveze operatera za pohranu Korisnikovih podataka, osim ako zakonski periodi zadržavanja zahtijevaju njihovo pohranjivanje.
Izmjene Usluga

Media Buy Services Ltd. uvijek stremi k poboljšanju Usluge i pružanju dodatnih funkcionalnosti koje Korisnici smatraju privlačnim i korisnim. To znači da će s vremena na vrijeme Media Buy Services Ltd. predstaviti nove značajke ili poboljšanja proizvoda i ukloniti neke značajke, a ako te mjere materijalno ne utječu na prava i obveze Korisnika, Media Buy Services Ltd. to može učiniti bez prethodne najave Korisnicima. Novo Media Buy Services Ltd. čak može ukinuti Uslugu, a u tom slučaju će Media Buy Services Ltd. unaprijed obavijestiti Korisnike, osim ako to sprječavaju olakotne okolnosti, kao što su sigurnosni interesi.

Kupnje

Dodatno besplatnim Uslugama, Media Buy Services Ltd. Korisniku nudi i razne plaćene Usluge i povlastice. Svakim pojedinim korištenjem tih Usluga, Korisnik ulazi u novi ugovorni odnos s Media Buy Services Ltd.. Svako korištenje Usluge tvori novi ugovorni odnos. Te su Usluge potpuno odvojene od besplatnog korištenja sustava baze podataka Media Buy Services Ltd.. Pojedinačni ugovori ne zahtijevaju pretplate. Korisnik zaključuje ugovor odabirom naplative Usluge i prihvaćanjem obveze plaćanja pritiskom na gumb "Kupi" (u daljnjem tekstu: Postupak narudžbe). Usluge koje podliježu naplati također podliježu lokalnim odredbama i uvjetima.

Uvjeti plaćanja
 • Naknada za plaćene Usluge mora se unaprijed platiti Media Buy Services Ltd. i provodi se u cijelosti načinom plaćanja odabranim u Postupku narudžbe, kao što je kreditna kartica, debitna kartica, online bankarstvo, Paysafe Card ili PayPal. Po uspješnom završetku Postupka narudžbe, Novčići će odmah biti pridodani na potrošački račun, a najkasnije nakon 2 sata.
 • Media Buy Services Ltd. može dati da se plative Usluge obrađuju od strane vanjskog Pružatelja usluga kojeg imenuje Media Buy Services Ltd..
Korisničke obveze
 • Korisnik je isključivo odgovoran za sadržaj svoje registracije, daljnje osobne podatke i samim time, za podatke koje otkriva o sebi. Korisnik potvrđuje da su pruženi podaci istiniti i da opisuju njega osobno. Namjerna ili neovlaštena lažna predstavljanja mogu rezultirati građanskim ili kaznenim postupcima i ovlastiti Media Buy Services Ltd. da blokira Korisnički profil bez utjecaja na pravo Media Buy Services Ltd. na naknadu.
 • Korisnik potvrđuje da neće koristiti Usluge Media Buy Services Ltd. u poslovne ili komercijalne svrhe, posebice u svrhu oglašavanja. Korisniku nije dozvoljeno ručno ili računalnim programima iščitati sadržaj i profile drugih Korisnika kako bi upotrijebili podatke dobivene na taj način.
 • Korisnik se obvezuje odnositi prema svojim podacima prijave s povjerljivošću. Ako se podaci prijave proslijede trećim stranama, Korisnik je odgovoran za sve posljedice te radnje. Ako se sumnja da su pristupni podaci proslijeđeni trećim stranama, Korisnik mora odmah obavijestiti Media Buy Services Ltd. i poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se spriječila daljnja zloupotreba (npr. promjena lozinke).
 • Nadalje, Korisnik se obvezuje da neće zlorabiti Usluge Media Buy Services Ltd., posebice da
  • ih neće koristiti za prenošenje pogrdnog, rasističkog, huškačkog ili na bilo koji način protuzakonitog materijala ili informacija;
  • neće tražiti protuzakonitu pornografiju putem sustava baze podataka ili od drugih Korisnika;
  • ih neće koristiti kako bi prijetio ili maltretirao druge Korisnike ili izvođače ili narušavao njihova prava (uključujući osobna prava);
  • u sustav ili bazu podataka neće ubacivati podatke koji sadrže virus, ili softver ili drugi materijal koji je zaštićen autorskim pravima ili drugim zaštitnim pravima, osim ako je Korisnik vlasnik navedenih prava ili ima potreban pristanak za njihovo korištenje;
  • ih neće koristiti na takav način koji neprijateljski djeluje na dostupnost Usluga drugim Korisnicima;
  • neće presretati e-mail poruke ili druge poruke i da to neće pokušavati;
  • neće slati lančana pisma;
  • neće slati e-mail ili druge poruke koje služe u komercijalne svrhe;
  • neće spominjati imena, adrese, brojeve telefona ili faksa, messenger adrese,, e-mail adrese ili URL-e u profilnim podacima;
  • neće skupljati, pohranjivati ili obrađivati osobne podatke drugih Korisnika.
 • Neudovoljavanje gore navedenim obvezama ili kršenje drugih obveza reguliranih u ovim Općim odredbama i uvjetima ovlastit će Media Buy Services Ltd. da trenutačno blokiraju Korisnikov pristup bazi podataka i da okončaju ugovor bez najave zbog tih razloga.
 • Ako Korisnik povezuje komercijalne ili poslovne interese sa završetkom ugovornog odnosa ili ako koristi podatke koji su mu dostupni u poslovne ili komercijalne svrhe ili u svrhe koje nisu izričito odobrene od strane Media Buy Services Ltd., obvezuje se platiti Media Buy Services Ltd. ugovornu kaznu od 1000 € za svaki utvrđeni prekršaj. Ovime se ne utječe na ostala potraživanja šteta.
 • Korisnik je također obvezan držati se politike fotografija/slika Media Buy Services Ltd..
Kršenje Korisničkih obveza

Ako Korisnik prekrši ove Opće uredbe i pravila, Media Buy Services Ltd. smije bilo kad okončati njegovo članstvo bez najave i Korisnički račun će biti izbrisan.

Sadržaj

Korisniku nije dopušteno koristiti sadržaj koji su na platformi objavili drugi Korisnici, kao što su njihovi profili ili poruke, na način koji nije u skladu s ciljem navedenim u članku 3.2 i/ili koji je u svrhu izvan osobne upotrebe.

Korisnik razumije i prihvaća da sadržaj koji objavljuje na Platformi mogu vidjeti drugi Korisnici Platforme te da ga ti Korisnici mogu koristiti, a Media Buy Services Ltd. ne prihvaća odgovornost za takvo korištenje.

Korisniku nikad nije dostupno objavljivati ili drugačije podijeliti sadržaj putem Platforme, koji i) krši ili može prekršiti prava Media Buy Services Ltd., drugih Korisnika Platforme i/ili treće strane, uključujući Prava na intelektualno vlasništvo i prava s područja privatnosti, ii) koji sadrži protuzakonit sadržaj ili se odnosi na njega, iii) može naštetiti ugledu Media Buy Services Ltd., iv) sadrži sadržaj pogrdne, uvredljive, opscene, štetne ili nasilne prirode, ili drugačije krši standarde pristojnosti prema nahođenju Media Buy Services Ltd. ili je v) na neki drgi način nezakonit. Korisnik je osobno i potpuno odgovoran za svu štetu koja nastaje zbog kršenja ovog jamstva.

Ova Web stranica ili Usluga služi u svrhu zabave odraslihž, nije naš cilj dovesti do fizičkih sastanaka između članova. Korisnik je svjestan i slaže se s time da možemo koristiti moderirane i fiktivne profile u svrhu zabave odraslih. Media Buy Services Ltd. izričito pridržava pravo na slanje poruka na ovu stranicu putem profila koje su sami stvorili. Fizički kontakt s takvim fiktivnim profilima nije moguć. Media Buy Services Ltd. se ograđuje od bilo kakve odgovornosti u mjeri koja je zakonski dopuštena i ne preuzima jamstvo za bilo kakvu vrstu štete ili neugodnosti uzrokovane Uslugom.

Media Buy Services Ltd. zadržava pravo na odbijanje sadržaja, kao što su fotografije koje Korisnik objavljuje, ako Media Buy Services Ltd. smatra da je to neophodno, bez da to na bilo koji način sadrži pravo Korisnika na naknadu i/ili povrat, i/ili odgovornost Media Buy Services Ltd.. Objavljeni sadržaj bit će uklonjen s Platforme u skladu s postupkom opisanim u Članku 11.

Korisnike se moli da nas obavijeste o neprikladnom Sadržaju. Dopuštate da može doći do takve obavijesti i da mi možemo poduzeti korake opisane u ovim Uvjetima korištenja s obzirom na takve informacije koje primijetimo.

Komunikacija
 • Media Buy Services Ltd. kreira elektronički poštanski pretinac za Korisnika pod njegovim računom/profilom On služi za kontaktiranje drugih Korisnika i prijenos poruka o Usluzi Media Buy Services Ltd.. Daljnja komunikacija Media Buy Services Ltd. i Korisnika će se odvijati putem e-mail adrese koju je Korisnik ustupio.
 • Korisnicima baze podataka Media Buy Services Ltd. dostupan je chat za uzajamnu razmjenu informacija u tekstualnom obliku, kao i darovi i poljupci za ostvarivanje kontakta. Sami korisnici su odgovorni za upravljanje komunikacijom među sobom i za omogućavanje prikladnog načina izražavanja. U početku bi se trebale izbjegavati izjave seksualnog karaktera i aluzije tijekom komunikacije.
 • Korisnik u bilo koje vrijeme može započeti chat. Korisnici koji imaju prethodno određen broj "novčića" mogu pisati drugim Korisnicima uz naknadu.
 • Korisnik zadano prima push obavijesti. Obavijesti obuhvaćaju upozorenja o primljenim chat porukama, posjetima profilu, označavanju profila od strane drugih Korisnika te podudaranjima. Obavijesti se mogu isključiti u postavkama aplikacije.
 • Media Buy Services Ltd. koristi profesionalne animatore i operatere za zabavu Korisnika, koji u sustavu nisu posebno identificirani. Ova se usluga pruža na najvišoj razini. S ovim operatorima nisu mogući stvarni susreti. Korisnici im samo mogu slati poruke unutar portala.
Oglašavanje i Newsletteri

Registracijom pri Media Buy Services Ltd., Korisnik izričito pristaje da mu se mogu slati poruke s informacijama o Platformi, kao i informacije o drugim Korisnicima. Korisnik ima pravo na prekid slanja poruka u bilo koje vrijeme.

Zabrana Komercijalne ili Poslovne uporabe, Zabrana spam poruka
 • Korisnik jamči da nema komercijalnih i/ili poslovnih interesa pri korištenju. Obvezuje se da neće koristiti stranicu Platforme i mobilnu aplikaciju u komercijalne ili poslovne svrhe.
 • Oglašavanje za komercijalne ili poslovne Internetske stranice ili aplikacije, posebice one koje:
  • nude dobra i usluge za novčanu vrijednost, traženje ekvivalentne ponude ili upućivanje na ekvivalentnu ponudu koja se može ostvariti na drugom mjestu
  • Oglašavanje za komercijalne ili poslovne stranice ili aplikacije, posebice one koje:
   • nude dobra i usluge uz prethodnu naplatu,
   • se koriste za predstavljanje ili reklamiranje tvrtki, ili
   • oglašavaju druge komercijalne portale.
   • Ovo se osobito odnosi na oglašavanje tvrtki u obliku skočnih prozora, banner oglašavanje ili oglašavanje putem posebno istaknutih ili upadljivih poveznica. Internet stranica se smatra komercijalnom ako izravno ili neizravno vodi na komercijalni internetski portal drugog operatera.
  • Uspostavljanje kontakta u svrhu ostvarivanja naknadnog profita, posebice putem upućivanja na 0900 brojeve ili SMS brojeve s posebnom naplatom.
 • Korisnik se obvezuje da neće oglašavati komercijalne ponude drugim Korisnicima Usluge koja se ovdje nudi ili drugim korisnicima u bilo kojem obliku, te da neće slati poruke koje služe u komercijalne ili poslovne svrhe. Ovo se također odnosi na postavljanje i imenovanje poveznica na javno dostupnim profilima ili slanje poruka preko sustava s internom razmjenom poruka (npr. slanje poruka, forumi i profilni podaci).
Štete
 • Korisnik koji prati ili koristi Platformu u komercijalne ili poslovne svrhe unutar značenja točke 12 bez dopuštenja Media Buy Services Ltd., obvezan je platiti fiksnu naknadu od 5100€. U tom slučaju, Korisniku je dopušteno da dokaže da nije prouzročena nikakva šteta ili da je značajno manja od paušala. Media Buy Services Ltd. zadržava pravo na dokazivanje da je pretrpljena šteta veća.
 • U slučaju namjernog ili nemarnog kršenja Korisničkih obveza spomenutih u točki 8, Korisnik se obvezuje platiti štetu Media Buy Services Ltd., osim ako kršenje već sadrži paušalnu naknadu u skladu s paragrafom 1 ove točke. U tom slučaju, Korisniku je dopušteno dokazati je li uopće došlo do štete.
Usluge trećih strana

Usluga može sadržavati oglase i promocije koje nude treće strane, kao i poveznice na druge web stranice ili internetske izvore. Media Buy Services Ltd. nije odgovoran za dostupnost (ili manjak iste) takvih vanjskih web stranica ili internetskih izvora. Ako Korisnik odluči komunicirati s trećim stranama putem Usluga Media Buy Services Ltd., odnos između njih i Korisnika je podložan odredbama i uvjetima tih trećih strana. Media Buy Services Ltd. nije odgovoran za odredbe ili postupke takvih trećih strana.

Izmjena Općih odredbi i uvjeta

Media Buy Services Ltd. zadržava pravo na izmjenu ovih Općih odredbi i uvjeta u bilo koje vrijeme, ukoliko to ne utječe na temeljne odredbe ugovornog odnosa i nužno je kako bi se prilagodilo na promjene koje Media Buy Services Ltd. nije mogao predvidjeti u vrijeme zaključenja ugovora, a nepridržavanje kojih bi značajno narušilo ravnotežu ugovornog odnosa. Temeljne odredbe su, posebice, one odredbe koje se odnose na vrstu i opseg dogovorenih Usluga, kao i vremensko razdoblje, uključujući odredbe u prekidu. Media Buy Services Ltd. ima pravo izvršiti promjene kako bi se zatvorile eventualne rupe u ugovoru, posebice uslijed pravnih promjena i promjena u sudskoj praksi.

Obveze Media Buy Services Ltd.
 • Media Buy Services Ltd. preuzima odgovornost za točnost i sigurnost podataka i sadržaja objavljenih ili prenesenih od strane drugih Korisnika. Dok je Media Buy Services Ltd. ulaže sve napore kako bi osigurala da su podaci koje korisnici daju točni, ne može jamčiti točnost korisničkih profila. Iako to nije dopušteno, korisnici mogu unijeti netočne ili nezakonite podatke i sadržaj ili koristiti UslugeMedia Buy Services Ltd. za neprikladne ili nezakonite svrhe.
 • Media Buy Services Ltd. pruža IT uslugu s pristupom bazi podataka i ne jamči uspjeh. Budući da Media Buy Services Ltd. nema utjecaja na prijenos podataka putem interneta izvan svoje vlastite IT infrastrukture, te uslijed osobina i nesigurnosti interneta, Media Buy Services Ltd. ne može prihvatiti odgovornost za gubitke vanjskih podataka i/ili greške u prijenosu podataka. Media Buy Services Ltd. nije odgovoran za bilo kakav neuspjeh ponude koja je van njihove kontrole (npr. uslijed više sile ili tehničkih kvarova na internetu)
 • Media Buy Services Ltd. ne preuzima odgovornost za zloupotrebu podataka koje je Korisnik pružio trećim stranama. Media Buy Services Ltd. također nije odgovoran za neovlašten pristup trećih strana osobnim podacima Korisnika (npr. putem neovlaštenog pristupa središnjoj bazi podataka), osim ako je Media Buy Services Ltd. namjerno ili nemarno omogućio trećim stranama neovlašten pristup.
 • Media Buy Services Ltd. je jedino odgovoran - osim u slučaju kršenja ključnih ugovornih obveza, u slučaju ozljede opasne po život, tijelo ili zdravlje ili u slučaju sporova koji proizlaze iz Uredbe o odgovornosti za proizvod - za namjerni i grubi nemar.
 • U slučaju manjeg